Elektromagnes Torowy ETR-16

 

Elektromagnes torowy ETR-16

 

Elektromagnes torowy ETR-16 jest jednym z podstawowych elementów systemu samoczynnego hamowania SHP. Stosując w konstrukcji rozwiązania antykradzieżowe sprowadzono do minimum zastosowanie metali. Technologia wykonania gwarantuje tolerancję częstotliwości rezonansowej na poziomie 0,4% dzięki czemu elektromagnes jest  kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi pokładowymi systemami SHP zainstalowanymi w pojeździe szynowym.

 

Elektromagnes torowy ETR-16 można stosować na stacjach i liniach normalnotorowych o prędkości maksymalnej do 250 km/h.

 

Urządzenie jest wypełni odporne na warunki atmosferyczne, potwierdzone stopniem szczelności obudowy IP66.

 

Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna Sp. z o.o.  posiada Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu nr:

 

PL 59 2018 0062

 

Wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.